RST-Steel Toimintaohjeet ja laatu ja ympäristö

Toimintaohje
RST-Steel Oy on vastuunsa tunteva toimija. Vastuullinen yritystoiminta kattaa taloudellisen vastuun, ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun, jotka kaikki perustuvat yrityksessä kestävän kehityksen periaatteille
 
RST-Steelin tavoitteena on luoda turvallinen työpaikka tekijöilleen. RST-Steel pyrkii varmistamaan tuotteiden ja ratkaisujen turvallisuuden.
 
RST-Steelin toimintaohjeet työntekijöille
-Noudatamme lakeja
-Kunnioitamme ihmisoikeuksia
-Kohtelemme toisiamme yhdenvertaisesti
-Minimoimme ympäristövaikutuksemme
-Suojelemme RST-Steel brändiä
-Pidämme yrityssalaisuudet
-Käsitelemme asiakastietoja ja muita henkilötietoja luottamuksellisesti
 
Laatupolitiikka
RST-Steel Oy:n toiminnan päämääränä on valmistaa ja toimittaa ruostumattomasta teräksestä hytin ulkopuolelle styling tuotteita  ,jotka takaavat sekä hyvän kannattavuuden että tyytyväisen asiakkaan. Huomioimme asiakaskuntamme asettamat erityisvaatimukset ja täytämme sovitut asiakaslupaukset. RST-Steelin johto sitoutuu luomaan edellytykset laadun syntymiselle kaikissa vaiheissa kehittämällä mm. henkilöstöä ja toimittajaverkostoa. Sitoudumme lakisääteisten ja muiden vaatimusten täyttämiseen sekä toiminnan/toimintajärjestelmän jatkuvaan parantamiseen.
 
 
Ympäristöpolitiikka
Tunnemme yritystoimintamme aiheuttamat ympäristövaikutukset ja pyrimme jatkuvasti vähentämään aiheuttamaamme ympäristökuormitusta johon koko henkilökuntamme on
sitoutunut. Noudatamme toimintamme liittyvää ympäristölainsäädäntöä ja-määräyksiä sekä otamme huomioon asiakkailtamme tulevat ympäristövaatimukset ja tiedustelut .
 
Esimerkkejä
-Rakennusten ja laitteiden kunnossapidolla sekä henkilökunnan ohjeistuksella pyrimme vähentämään energiankulutusta.
-Lajittelulla, kierrätyksellä ja järkevällä pakkaamisella pyrimme vähentämään kaatopaikkakuormitusta
-Yhteistyökumppanien valinnalla ja omalla toiminnallamme kannamme huolta toimintamme ympäristövaikutuksista.
- Pyrimme minimoimaan toiminnastamme mahdollisesti aiheutuvat haitalliset ympäristövaikutukset.