Rekisteriseloste

1. Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §/Tietosuoja-asetus 679/2016
Laatimispäivä 19.12.2017

1.1. Rekisterinpitäjä

Rst-Steel Oy
Antintie 4
85500 Nivala
FINLAND

1.2. Rekisteriasioista vastaava

Rst-Steel Oy, Juha Heljus
Y-tunnus: 1988768-4
Antintie 4
85500 Nivala
FINLAND

1.3. Rekisterin nimi

Rst-steel.fi:n verkkokaupan käyttäjärekisteri

1.4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rst-steel.fi:n verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

in verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

1.5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
– nimi
– osoite
– puhelin
– sähköposti.

1.6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Rst-steel.fi:n verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

1.7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

uksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

1.8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto:
– Aineisto sijaitsee lukituissa tiloissa
– Aineiston käsittelyyn ja luovuttamiseen oikeutetut henkilöt määräytyvät rekisterinpitäjän toimesta
– Aineisto on suojattu ulkopuolisilta henkilöiltä

Sähköinen aineisto:
– Tietojärjestelmät sijaitsevat lukituissa tiloissa ja niiden käyttöön tarvitaan henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat
– Tietojärjestelmien käyttöön ja tietojen luovuttamiseen oikeutetut henkilöt määräytyvät rekisterinpitäjän toimesta
– Tietoverkot on suojattu palomuureilla ja muilla teknisillä keinoilla

1.9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot ja oikeus vaatia tiedon korjaamista, poistamista tai lisäämistä. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

1.10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien henkilötietojen käyttö suoramarkkinointiin ja markkina- ja mielipidetutkimukseen. Kielto tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

1.11. Rekisterin säilyttäminen

Tiedot säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen asiakassuhteen ylläpitämiseksi ja noudattaen lakisääteisiä säilytysvaatimuksia.

2. Tietojen käsittelyn peruste

Rst-steel.fi:n verkkokaupan käyttäjärekisterin henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisteröityjen suostumus, asiakassuhteen ylläpito ja kehittäminen sekä lakisääteiset velvoitteet.

3. Rekisterin tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisten velvoitteiden mukaisesti.

4. Rekisterin tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

5. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin suojauksen periaatteet on kuvattu kohdassa 1.8.

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot ja oikeus vaatia tiedon korjaamista, poistamista tai lisäämistä. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien henkilötietojen käyttö suoramarkkinointiin ja markkina- ja mielipidetutkimukseen. Kielto tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

7. Tarkastuspyyntö ja muut oikeudet

Tarkastuspyyntö ja muut oikeudet tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

8. Muutokset rekisteriselosteeseen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää tätä rekisteriselostetta. Asiakkaan on ennen tietojen luovuttamista luettava ja hyväksyttävä uusi rekisteriseloste.

Ostoskori ( 0 kohdetta )

Ostoskori on tyhjä.